Aktuality v domě

Informace o SVJ

Název: SVJ U Průhonu 1368/15, Praha 7
Adresa: U Průhonu 1368/15
PRAHA  7
170 00
Č. účtu: 43–132 438 02 27/0100
IČO: 75110482
DIČ: CZ75110482

Důležité odkazy

Závady a havárie

V případě jakékoliv mimořádné události v domě, proveďte základní bezpečnostní opatření a kontaktujte výbor.

Důležitá telefonní čísla

Hasičský záchranný sbor 150
Policie ČR 158
Záchranná služba 155
Tísňová telefonní linka 112
Plyn – hlášení poruch 1239
Elektrický proud – hlášení poruch  224 915 151
Voda – hlášení poruch 840 111 112
Správní firma Blažek 777 279 715, 266 315 947