Aktuality v domě

Informace o SVJ

Název: SVJ U Průhonu 1368/15, Praha 7
Adresa: U Průhonu 1368/15
PRAHA  7
170 00
Č. účtu: 43–132 438 02 27/0100
IČO: 75110482
DIČ: CZ75110482

Důležité odkazy

Výbor SVJ

Vážení spolubydlící,

Dovolte nám, abychom Vás tímto informovali o kontaktech na výbor SVJ a dalším způsobu informování o dění v našem domě.

Kontakt na výbor Sdružení Vlastníků Jednotek
U Průhonu 1368/15, Praha 7

Pozice Jméno Kontakt Má na starosti
Předseda Jiří Vykysalý 602 616 716,
pravní agenda
Místopředsedkyně Jiřina Scholtzová 775 619 748,
klíče, zvonky, web
Člen Michal Čizík 606 601 056,
Člen Světlana Babecová 776 008 395,
Člen Františka Rakušanová

Pokud máte nějaký podmět, připomínku či žádost na výbor SVJ (i směrem na správce) učiňte tak nejlépe emailem či vhozením do schránky SVJ (v levém vchodu), dále telefonicky či osobně po domluvě.

Z důvodu lepší a snadnější informovanosti je rovněž založena tato webová stránka SVJ a to na www.upruhonu15.cz, kde budou vystaveny základní dokumenty a aktuální informace a kontakty týkající se dění kolem našeho domu.

Všem děkujeme.